2006m. gegužės 5d. tarp Švietimo ir mokslo ministerijos, Paramos fondo, Europos socialinio fondo agentūros ir Kauno medicinos universiteto buvo pasirašyta paramos skyrimo sutartis  Nr. ESF/2004/2.4.0-03-310/BPD-64/4 projektui  „Praktinės veiklos simuliavimo modelio (PVSM) sukūrimas ir taikymas studentų mokymui Kauno medicinos universitete“ įgyvendinti.

Projektą inicijavo Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Aplinkos ir darbo medicinos katedra. Mokant studentus yra naudojami tradiciniai mokymo metodai - paskaitos, laboratoriniai darbai, dalis teorinės mokymo medžiagos pateikiama nuotolinių studijų metodu. KMU Aplinkos ir darbo medicinos katedroje buvo atlikta apklausa, vertinant teorinių ir praktinių žinių poreikius bei jų kompleksinį pritaikymą. Paaiškėjo, kad naudojant klasikinius mokymo metodus, neužtikrinamas kompleksinis teorinių ir praktinių žinių taikymas. Studijų metu besimokantys neturėjo galimybių susipažinti su konkrečiomis praktinėmis situacijomis. Atsirado poreikis studentų mokymui taikyti naujus, inovatyvius mokymo metodus. Užsienio mokymo įstaigų pavyzdžiu buvo pasirinktas praktinės veiklos simuliavimo modelis (PVSM), kaip labiausiai atitinkantis iškilusį poreikį teorines ir praktines žinias taikyti kompleksiškai.
Sutartyje numatyta projekto trukmė -  23 mėnesiai. Bendra projekto vertė – 1.304.282 Lt. Projekto įgyvendinti bus suteikta  1.238.937 Lt.  parama iš Europos socialinio fondo, likusią dalį įsipareigoja prisidėti projekto vykdytojas - Kauno medicinos universitetas.
Projektu siekiama ugdyti studijuojančiųjų gebėjimus praktikoje taikyti teorines žinias spendžiant  praktinės veiklos simuliacines situacijas –„PaVėSSius“. Studentai spręsdami tokią situaciją susipažįsta su temos teorine informacija, vaizdine medžiaga, teisine duomenų baze, realias problemines situacijas sprendžia virtualioje terpėje.  Tokiu būdu siekiama sumažinti absolvento adaptacinį periodą ir padidinti konkurencingumą darbo rinkoje.
Projekto tikslas - sumažinti studentų praktinių įgūdžių trūkumą ir sutrumpinti adaptacinį periodą įsidarbinus. Tikslui pasiekti buvo iškelti uždaviniai:
Laukiami rezultatai: planuojama, kad  2007 metų pavasarį  bus  įrengta kompiuterinė klasė ir sukurta kompiuterinė programa -  simuliatorius bei sukurtos praktinės veiklos simuliacinės situacijos. Per 2007 -2008 mokslo metus bus apmokyti 570 studentų.. PVSM privalumas, kad  praktinės veiklos simuliacinių  situacijų struktūra bus lanksti ir lengvai atnaujinama, todėl studijų procese bus galimybė naudoti tik naujausią informaciją. Apmokius dėstytojus dirbti stimuliatoriumi, PVSM galės būti taikomas neribotą laiką, kas užtikrins ne tik projekto dalyvių, bet ir toliau besimokančiųjų pagal PVSM teorinių ir praktinių įgūdžių tobulėjimą. Pagerės studentų studijų aplinka, tai lems geresnį informacijos pasiekiamumą bei skatina dirbti savarankiškai. PVSM efektyvumo įvertinimas bus atsakas į iškilusį aktualų darbo rinkos poreikį.

Plačiau apie ESF projektų įgyvendinimą Lietuvoje skaitykite http://www.esf.lt/lt/l/igyvendinami-projektai/