Eivenių g. 4-115, LT-50161 Kaunas.

Tel. +370-37327374, Fax. +370-37327360, El. paštas aplinkos.katedra@med.kmu.lt

vedėja

Aplinkos ir darbo medicinos katedros vedėja

Rūta USTINAVIČIENĖ, doc., dr.(visuomenės sveikata)
tel./fax. 327 360, vietinis tel. 1193
El. paštas ruta.ustinaviciene@med.kmu.lt

 

Katedros darbuotojai:

Vytautas Obelenis, prof., habil. dr., tel. 327 374, vietinis tel. 1119,
el. paštas aplinkos.katedra@med.kmu.lt

Rita Raškevičienė, lektorė, dr., tel. 327 374, vietinis tel. 1119,
el. paštas rita.raskeviciene@med.kmu.lt

Ričardas Radišauskas, lektorius, dr., tel. 327 374, vietinis tel. 1119,
el. paštas ricardas.radisauskas@med.kmu.lt

Vilija Malinauskienė, lektorė, dr., tel. 327 374, vietinis tel. 1261,
el. paštas vilimali@itc.kmu.lt

Audrius Spirgys, lektorius, dr., tel. 327 227, vietinis tel. 1427,
el. paštas audrius.spirgys@kmuk.lt

Vidmantas Januškevičius, lektorius, dr., tel. 327 110, vietinis tel. 7110,
el. paštas vidmantas.januskevicius@kmuk.lt

Paulius Vasilavičius, doktorantas, asist., tel. 327 110, vietinis tel. 7110,
el. paštas paulius.vasilavicius@med.kmu.lt

Sigita Marozienė, doktorantė, asist., tel. 327 374, vietinis tel. 1119,
el. paštas sigita.maroziene@med.kmu.lt

Renaldas Sipavičius, doktorantas, tel. 327 374, vietinis tel. 1119

Jolita Kirvaitienė, asist., tel. 327 374, vietinis tel. 1119,
el. paštas jolita.kirvaitiene@med.kmu.lt

Loreta Piešinė, asist., tel. 327 374, vietinis tel. 1119,
el. paštas loreta.piesine@med.kmu.lt

Lina Škėmienė, asist., tel. 327 374, vietinis tel. 1119,
el. paštas lina.skemiene@med.kmu.lt

Sigutė Kerševičiūtė, studijų administratorė, tel. 327 374, vietinis tel. 1119,
el. paštas aplinkos.katedra@med.kmu.lt

Leonarda Lašaitė, laborantė, tel. 327 374, vietinis tel. 1119

aa

Apie katedrą
  
            1922 metais Lietuvos Universitete įkurta Higienos-bakteriologijos katedra, kuriai iki 1934 m. vadovavo prof. Antanas Jurgeliūnas (1872-1943).  1934-1968 m. Higienos katedrai vadovavo prof. Jonas Šopauskas (1900-1968),  1968-1980 m. doc. Juozas Rauba. 1977 metais Higienos katedra buvo sujungta su Socialinės higienos ir sveikatos apsaugos organizavimo katedra, šiai jungtinei katedrai 1980-1986 m. vadovavo doc. Vytautas Obelenis,   o 1986 – 1991 m. prof. Jadvyga Petrauskienė. 1991 metais higienos katedra vėl tapo savarankiška, jos vadovu nuo 1991 iki 2004  buvo prof. Vytautas Obelenis. 1995 metais Higienos katedra pavadinta Aplinkos ir darbo medicinos katedra.
            1966 m. katedros dėstytojai kartu su Vilniaus universiteto Higienos katedros dėstytojais išleido pirmąjį “Higienos” vadovėlį lietuvių kalba. Antrasis papildytas “Higienos” vadovėlis išleistas 1982 m., o 1997 m. – “Aplinkos medicina”. Išleisti Aplinkos medicinos pratybų studentams vadovėliai lietuvių ir anglų kalbomis.
            Katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja moksliniuose bei praktiniuose seminaruose, konferencijose, stažuotėse tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse (Švedija, Norvegija Lenkija, Suomija ir kt.), pristatydami pranešimus, skaitydami paskaitas.

Mokslas

Katedros mokslinio darbo temaAplinkos veiksnių poveikis sveikatai ir jos pakenkimų profilaktika

Pagrindinės katedros mokslinio darbo temos:

Studijos

Katedroje dėstomi privalomieji dalykai:

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams:

 

magistrantams:

doktorantams:

 

Katedroje dėstomi pasirenkamieji dalykai:

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams:

 

Magistrantams:

 

Podiplominės studijos:

 Rezidentūra

·        Darbo medicina
Magistratūra

·        Visuomenės sveikata, specializacija - Sveikatos ekologija

Tobulinimosi kursai 

·        Darbo medicina
·        Sveikatos ekologija
·        Sveika mityba ir jos priežiūra
·        Fiziniai veiksniai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje
·        Profesiniai skeleto – raumenų sistemos pakenkimai ir jų profilaktika
·        Medicinos darbuotojų sauga ir sveikata
·        Medikų sveikata ir saugus darbas

Svarbesnės publikacijos

Januškevičius, Vidmantas; Telksnienė, RūtaOccupational health care system and its effectiveness in Lithuania // International journal of occupational medicine and environmental health. ISSN 1232-1087. 2002, vol.15, N 2, p. 155-158.

Šebeliauskienė, Dalia; Paunksnis, Alvydas; Raškevičienė, Rita; Kurtinaitis, Juozas Uogenos melonomų paplitimas, diagnostika ir gydymas // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2002, Nr.1(17), p.66-70.

Kamorūnaitė, Brigita; Obelenis, Vytautas; Ivanauskienė, Orinta  Kauno m. gyventojų sergamumas ūminėmis užkrečiamosiomis žarnyno ligomis 1997-2001 m. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2002, t.6, Nr.12, p. 819-823.

Raškevičienė, Rita; Kurtinaitis, Juozas Rentgenologinių tyrimų įtaka akies obuolio melanomos rizikai // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2002, Nr.2(18), p.54-56.

Telksnienė, Rūta; Januškevičius, Vidmantas; Stragienė, Vitolda  Slaugytojų profesinės odos ligos // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2002, t. 6, Nr. 2, p. 92-95.

Obelenis, Vytautas; Koncevičiūtė, R.; Stapulionienė, J.; Šinkūnienė, R.; Ščeponavičius, Audrius  Tekstilės įmonės darbuotojų darbo sąlygos ir sergamumas 1997-2000 m. // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2001, t.5, Nr.3, p. 253-256.

Žičkutė, Jurgita; Obelenis, Vytautas; Dudzevičius, Juozas  Vaikų transporto traumatizmas Kauno mieste 1996-2000 metais ir jo profilaktika // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2001, Nr.3-4, p.33-36.

Mačionienė, Virginija; Obelenis, Vytautas  Medikų infekcinė darbų sauga // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2001, Nr. 4(28), p. 258-261.

Ereminas, Darius; Obelenis, Vytautas   Aviakompanijos Lietuvos avialinijos pilotų nuovargio tyrimai // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2001, Nr.2(26), p.72-75.

Malinauskienė, Vilija; Gražulevičienė, Regina; Theorell, Tore; Azaravičienė, Adelė Ona; Obelenis, Vytautas; Aželis, Vidmantas  Psychosocial factors at work and myocardial infarction among men in Kaunas, Lithuania // Scandinavian journal of work, environment & health. ISSN 0355-3140. 2005, vol. 31, no. 3, p. 218-223.

Jasevičienė, Lilija; Gurevičius, Romualdas; Obelenis, Vytautas; Cicėnas, Saulius; Juozulynas, Algirdas    Trends in laryngeal cancer incidence in Lithuania: a future perspective // International journal of occupational medicine and environmental health. ISSN 1232-1087. 2004, vol. 17, no. 4, p. 473-477.

Obelenis, Vytautas; Malinauskienė, Vilija  Исследование профессиональных факторов и здоровья работников городского автотранспорта // Медико-социальная экспертиза и реабилитация : сборник научных статей; вып. 6 / под редакцией: В. Б. Смычка. Минск, 2004. ISBN 985-484-081-6. 2004, вып. 6, с. 327-330.

Malinauskienė, Vilija; Azaravičienė, Adelė Ona; Obelenis, Vytautas; Šopagienė, Diana
Руководящие работники - социальная категория увеличенного риска инфаркта миокарда // Медико-социальная экспертиза и реабилитация : сборник научных статей; вып. 6 / под редакцией: В. Б. Смычка. Минск, 2004. ISBN 985-484-081-6. 2004, вып. 6, с. 323-326.

Telksnienė, Rūta; Januškevičius, Vidmantas  Occupational skin diseases in nurses // International journal of occupational medicine and environmental health. ISSN 1232-1087. 2003, vol.16, N.3, 241-247.

Raškevičienė, Rita; Marozienė, Sigita   Darbo sąlygų įvertinimas ir jų poveikis sveikatai Kauno miesto gydymo įstaigų klinikinėse ir biocheminėse laboratorijose // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 6, p. 512-521.

Malinauskienė, Vilija; Obelenis, Vytautas; Šopagienė, Diana  Psychological terror at work and cardiovascular diseases among teachers // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, vol. 12, no. 2, p. 20-25.

Raškevičienė, Rita; Buteikienė, Lina; Vasilavičius, Paulius   Nuovargis ir nervinė įtampa greitosios medicinos pagalbos darbuotojų tarpe ir jų ryšys su sveikatos sutrikimais // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2005, Nr.2(29), p. 58-64.

Škėmienė, Lina; Drakšienė, Gailutė  Darbo sąlygos vaistų platinimo įmonėse ir darbuotojų sveikatos sutrikimai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 7, p. 677-680.

Ustinavičienė, Rūta; Obelenis, Vytautas; Ereminas, Darius  Dirbančiųjų sveikata ir šiuolaikinės darbo sąlygos // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 9, p. 897-904.

Malinauskienė, Vilija; Obelenis, Vytautas; Šopagienė, Diana   Triukšmas aplinkoje ir jo įtaka miokardo infarkto rizikai // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2004, t. 14, Nr. 3, p. 41-44.

Obelenis, Vytautas; Gedgaudienė, Daiva; Vasilavičius, Paulius  Autotransporto darbuotojų profesinių, gyvensenos, psichosocialinių veiksnių ir sveikatos tyrimas // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2003, t. 13, Nr. 7, p. 83-87.

Kaveckaitė, Gerda; Obelenis, Vytautas   Autotransporto traumatizmas ir eismo nelaimių rizika Kauno mieste 1998-2002 metais // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2003, t. 13, Nr.8(31), p. 672-74.

Obelenis, Vytautas; Gedgaudienė, Daiva   Study on occupational and nonoccupational risk factors and health of motor transport workers // Transport / Vilnius Gediminas technical university, Lithuanian academy of sciences. ISSN 1648-4142. 2003, t.28, Nr.4, p.189-192.

Obelenis, Vytautas; Gedgaudienė, Daiva; Vasilavičius, Paulius  Working conditions and health of the employees of public bus and trolleybus transport in Lithuania // Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 11, p. 1103-1109.

Vadovėliai, mokomosios knygos

Obelenis, Vytautas; Bagdonienė, Teresė Genovaitė; Mačionis, Algirdas; Raškevičienė, Rita; Vėbrienė, Jolita   Darbo medicina : [universitetinis vadovėlis medicinos studentams, bendrosios praktikos ir kitų specialybių gydytojams, dirbantiems profesinės sveikatos priežiūros srityje]. Kaunas : Už gyvybę, 2002. 172 p. : iliustr., lent.. ISBN 9955-506-04-0.

Januškevičius, Vidmantas; Gailienė, Greta; Budginaitė, R.  Higieniniai reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigoms : metodinė mokymo priemonė medicinos, farmacijos, visuomenės sveikatos, stomatologijos ir slaugos fakultetų studentams bei sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. d. 1: hospitalinė higiena ir darbų sauga sveikatos priežiūros įstaigoje. Kaunas, 2002. 169 p. : iliustr..

Telksnienė, Rūta; Lukauskas, Algirdas  Readings in healthy nutrition. Kaunas : Kaunas medical university, 2001. 53 p. : lent..

Lukauskas, Algirdas; Telksnienė, Rūta; Januškevičius, Vidmantas; Kasperiūnienė, J; Rekys, L; Zaliapūgas, E   Buitis ir sveikata : vaizdajuostė [mokymo knyga] kaip sveikai ir saugiai gyventi, sukuriant tam sąlygas ir aplinką. Kaunas : KMU, 2001.

Radišauskas, Ričardas; Ustinavičienė, Rūta; Bernotienė, Gailutė; Šopagienė, Diana Moksleivių aplinka ir sveikata : metodinė mokymo priemonė medicinos [farmacijos, visuomenės sveikatos, odontologijos ir slaugos fakultetų studentams bei visuomenės sveikatos fakulteto magistrantams] I dalis. Kaunas : Technologija, 2004. 39 p. : lent.. ISBN 9955-09-742-6.